top of page

​活動快訊

2024「I-Zone全國創新智慧顯示專區」報名延至1/29!

時間:2024年4月24-26日
地點:台北南港展覽館1館4樓

報名時間 :113年1月29日(一)

報名簡章下載:

                                       

image.png

​贊助商簡介

友達以世界領先的創新顯示技術與解決方案為基礎,正邁向多元垂直場域和產業應用,提供深獲客戶夥伴信賴的專業知識與各領域具有先進技術含量的產品和解決方案服務

bottom of page